Reanimatie: 

                                                                                                                                          

Iedere week krijgen 300 mensen buiten het ziekenhuis een hartstilstand.
Reanimatie door omstanders verdubbelt de kans op overleving.
Zeker wanneer hier snel mee wordt gestart.

In de cursus Reanimatie leert u reanimeren met en zonder het gebruik van een AED.
Tijdens de cursus leert u hoe u controleert of een slachtoffer bij bewustzijn is en of deze persoon nog ademt.

Ook het geven van borstcompressie en beademen komt uitvoerig aan bod.

Tijdens de klassikale lessen oefent u deze vaardigheden in de praktijk op een pop.

Dit allemaal onder deskundige begeleiding van een gediplomeerd docent.